STUDIJU  VIETAS  RTA  2018./2019.STUDIJU GADĀ

Nr. p.k

Studiju programma

Budžeta vietu skaits  pilna laika studijām

Maksas vietu skaits pilna laika studijām

Maksas vietu skaits nepilna laika studijām

1.

„Būvniecība” pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programma

+

+

+

2.

„Programmēšana un datortīklu administrēšana” pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programma

+

+

-

3.

Mehatronika”

Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programma 

+

+

-

4.

„Apģērba dizains un tehnoloģijas”

1.līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programma

+

+

-

5.

“Programmēšanas inženieris”

Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programma

+

+

-

6.

“Vides inženieris”

Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programma

+

+

-

7.

„Lāzertehnoloģijas” 

Akadēmiskā maģistra studiju programma

+

+

-

8.

„Vides aizsardzība”

Profesionālā augstākās izglītības maģistra studiju programma

+

+

-

9.

„Datorsistēmas”

Profesionālā augstākās izglītības maģistra studiju programma

+

+

-

10.

„”Elektroniskā komercijas informācijas sistēmas”

Akadēmiskā maģistra studiju programma

+

+

-

11.

„Vides inženierzinātne”

Doktora studiju programma

+

+

-

12.

„Sociotehnisko sistēmu modelēšana”

Doktora studiju programma

+

+

-

13.

“Pamatizglītības skolotājs sākumskolā”

Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programma

+

+

+

14.

Latviešu valodas kā dzimtās valodas un kā svešvalodas skolotājs”

Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programma

+

+

-

15.

“Vēstures un sociālo zinību skolotājs”

Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programma

+

+

-

16

„Karjeras konsultants”

Profesionālā augstākās izglītības maģistra studiju programma

+

+

-

17.

„Speciālā pedagoģija”

Profesionālā augstākās izglītības maģistra studiju programma

+

+

-

18.

„Pedagoģija”

Akadēmiskā maģistra studiju programma

+

+

-

19.

„Pedagoģija”

Doktora studiju programma

-

+

-

20.

“Sociālais pedagogs”

Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programma

+

+

+

 

21.

“Sociālais rehabilitētājs”

Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programma

+

+

-

22.

“Speciālās izglītības skolotājs”

Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programma

-

-

+

 

23.

“Svešvalodas (angļu/vācu) skolotājs”

Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programma

+

+

-

24.

„Sociālais darbs un sociālā rehabilitācija”

Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programma

+

+

-

25.

Interjera dizains

Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programma

+

+

-

26.

„Dizains”

Profesionālās augstākās izglītības maģistra studiju programma

+

+

-

27.

“Lietišķā komunikācija un tulkošana”

Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programma

+

+

-

28.

„Elektroniskā komercija”

Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programma

+

+

-

29.

“Uzņēmējdarbība”

Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programma

Studiju virzieni:

- mārketinga vadība

+

+

-

30.

“Uzņēmējdarbība”

Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programma

Studiju virzieni:

- tūrisma uzņēmuma vadība

+

+

-

31.

„Robežapsardze”

Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programma

-

-

+

 

32.

“Vadības zinātne”

Akadēmiskā bakalaura studiju programma

+

+

-

33.

„Ekonomika”

otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programma

studiju virziens

-finanšu un grāmatvedības vadība

+

+

-

34.

„Viesmīlības vadība”

Akadēmiskā bakalaura studiju programma

+

+

-

35.

„Finanšu vadība”

Profesionālā augstākās izglītības maģistra studiju programma

-

-

+

36.

„Finanses”

Profesionālās augstākās izglītības studiju programma

-

-

+

37.

„Vadības zinātne”

Akadēmiskā maģistra studiju programma

+

+

-

38.

“Tiesību zinātne”

Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programma

+

+

+

 

39.

“Tiesību zinātne”

Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programma

-

+

+

40.

„Tiesību zinātne”

Profesionālā augstākās izglītības maģistra studiju programma

+

+

-

41.

„Arhīvniecība”

Profesionālā augstākās izglītības maģistra studiju programma

+

+

-

42.

“Reģionālā plānošana un attīstība”

Akadēmiskā maģistra studiju programma

-

+

-

43.

“Reģionālie mediji un komunikācija”

Profesionālās augstākās izglītības maģistra studiju programma

-

+

-

44.

„Reliģijas pedagoģija”

Profesionālās augstākās izglītības studiju programma

-

-

+

 

45.

“Pārtikas produktu pārstrāde”

1.līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programma

+

+

-

46.

“Mašīnbūve”

1.līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programma

+

+

-

47.

“Ražošanas loģistika”

1.līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programma

+

+

-

48.

“Grāmatvedība”

1.līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programma

+

+

+

 

 

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija, 2016 © Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, Latvija. Tālrunis: 28325368;
Jautājumus un ierosinājumus sūtiet uz helpdesk@rta.lv