Uzņemšana 2017
RTA piedāvātās studiju programmas     Budžeta vietas     Uzņemšanas komisijas darba laiks     Uzņemšanas noteikumi     Studiju maksas atlaides     RTA brošūra

Biznesa un sabiedrības procesu pētniecības centrs

Darbības virzieni

  • reģionu izaugsmes un attīstības iespējas;
  • bioekonomikas (biosaimniecību) loma tautsaimniecībā;
  • nodarbinātības jautājumu un sociālo problēmu risināšana reģionā;
  • inovatīvu risinājumu, metožu izpēte nozaru (tūrisma, ēdināšanas, izglītības, lauksaimniecības u.c.) konkurētspējas paaugstināšanai un finanšu resursu piesaistei;
  • uzņēmējdarbības attīstības iespējas reģionā un pētījumi sadarbībā ar atsevišķiem reģiona uzņēmumiem par to specifiskām problēmām (loģistikas sistēmas plānošana, produkta kvalitāte u.c.);
  • teorētiskie un praktiskie jurisprudences jautājumi;
  • pašvaldību un budžeta iestāžu darbības efektivitāte u.c.
  • informācijas un komunikācijas procesu analīze (vēsture, sociālā atmiņa, masu mediji

Pētnieciskā centra vadītāja

Asociētā profesore, Dr.oec.,
Anda Zvaigzne

andazvaigzne@inbox.lv
26307669
Atbrīvošanas aleja 115, 310.telpa

Centra zinātniskais personāls

Vārds, uzvārds

Ieņemamais amats

Zinātnes nozare, apakšnozare

Elektroniskais pasts

Dr.oec. LZP eksperts Anda Zvaigzne

Vadošā pētniece

Ekonomika, agrārā ekonomika

Anda.Zvaigzne@rta.lv

Dr.oec. , LZP eksperte Iveta Mietule

Vadošā pētniece

Ekonomika un uzņēmējdarbība

Iveta.Mietule@rta.lv

Dr.sc.ing. Irēna Silineviča

Vadošā pētniece

Ekonomika un uzņēmējdarbība

Irena.Silinevica@rta.lv

Dr.oec. Iluta Arbidāne

Vadošā pētniece

Ekonomika un uzņēmējdarbība

Iluta.Arbidane@rta.lv

Dr.oec. LZP eksperte Sandra Ežmale

Vadošā pētniece

Ekonomika, reģionālā ekonomika

sandra.ezmale@rsez.lv

Dr.oec. Lienīte Litavniece

Vadošā pētniece

Ekonomika, reģionālā ekonomika

Lienite.Litavniece@rta.lv

Dr.iur. Artūrs Gaveika

Pētnieks

Juridiskā zinātne, starptautiskās tiesības

argavs@inbox.lv

Mg.oec. Inta Kotāne

Pētniece

Vadībzinātne, uzņēmējdarbības vadība

inta@ru.lv

Dr.oec. Ērika Žubule

Pētniece

Ekonomika, finanses un kredīts

erika@ru.lv

Dr.iur. Līga Mazure

Pētniece

 Juridiskās zinātnes

liga.mazure@inbox.lv

Ilga Krampuža

Pētniece

 Juridiskās zinātnes

ahia@inbox.lv

Jeļena Volkova

Pētniece

Ekonomika un uzņēmējdarbība

jelena.volkova@rta.lv

Dr.oec.Jeļena Lonska

Pētniece

Ekonomika un uzņēmējdarbība

Jelena.lonska@rta.lv

Iveta Dembovska

Pētniece

Ekonomika un uzņēmējdarbība

dembovska.iveta@inbox.lv

Valda Čakša

Pētniece

Vēsture un arheoloģija

valda.caksa@inbox.lv

Ēvalds Višķers

Pētnieks

Ekonomika un uzņēmējdarbība

evalds.viskers@rta.lv

Liene Amantova-Salmane

Pētniece

Ekonomika un uzņēmējdarbība

liene.amantova-salmane@rta.lv

Anita Puzule

Pētniece

Ekonomika un uzņēmējdarbība

anita.puzule@rta.lv

Sandra Murinska-Gaile

Pētniece

Mediji un komunikācijas zinātne

sandra.murinska@rta.lv

Mg.soc.sc. Māris Igavens

Zinātniskais asistents

Vadībzinātne, uzņēmējdarbības vadība

maris.igavens@gmail.com

Mg.soc.sc. Inese Silicka

Zinātniskā asistente

Pedagoģija, nozaru (viesmīlības) pedagoģija

isilicka@inbox.lv

Mg.sc.sc. Aļona Klodāne

Zinātniskā asistente

Ekonomika un uzņēmējdarbība

alona.klodane@rta.lv

 

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija, 2016 © Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, Latvija. Tālrunis: 28325368;
Jautājumus un ierosinājumus sūtiet uz web@rta.lv