Aizstāvēšanai pieņemtie promocijas darbi

Imants Zarembo "KONCEPTUĀLO UN RELĀCIJU DATU MODEĻU SAVIETOJAMĪBAS NOTEIKŠANAS METODOLOĢIJA" ("Methodology for Similarity Assessment of Conceptual and Relational Data Models"

Aizstāvētie promocijas darbi

2017. gads
Alens Indriksons "KOMUNIKĀCIJAS PRASMES VEIDOŠANĀS ROBEŽSARGU PROFESIONĀLAJĀ SAGATAVOŠANĀ" ("Formation of Communication Skills in Professional Training of Border Guards")
2016. gads
Sergejs Kodors TOPOGRĀFISKO OBJEKTU IZMAIŅU KONSTATĒŠANAS UN ATPAZĪŠANAS METODOLOĢIJA" (“Methodology of Topographical Object Change Defection and Recognition”)

 

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija, 2016 © Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, Latvija. Tālrunis: 28325368;
Jautājumus un ierosinājumus sūtiet uz helpdesk@rta.lv