Uzņemšana 2017
RTA piedāvātās studiju programmas     Budžeta vietas     Uzņemšanas komisijas darba laiks     Uzņemšanas noteikumi     Studiju maksas atlaides     RTA brošūra

EBSCO

EBSCO ir daudznozaru e-žurnālu un citu e-resursu datubāze, kas sastāv no vairākām pilnu tekstu un apskatu datubāzēm. E-resursus var izmantot atverot EBSCOhost Web un izvēloties vienu vai vairākas datubāzes, kurās veikt informācijas meklēšanu vai pārlūkošanu. 

Kā vienu no vērtīgākajām pilntekstu zinātniskajām datubāzēm jāatzīmē Academic Search Complete, kurā pieejama informācija no vairāk nekā 8,500 pilntekstu periodiskajiem izdevumiem, to skaitā 7,300 zinātniski recenzētiem žurnāliem. Datubāzē iekļauti arī kopsavilkumi no vairāk nekā 12,500 žurnāliem un vairāk nekā 13,200 publikācijas, tai skaitā monogrāfijas, ziņojumi, konferenču materiāli u.c. 

EBSCO datubāzes pieeja: http://search.ebscohost.com

PDF Palīgs informācijas meklēšanā (latv. val.)

Video pamācības datubāzes izmantošanā angļu val. (EBSCO on YouTube): https://www.youtube.com/playlist?list=PLE5C849FA630D482F

 

Web of Science

Datubāze Web of Science ir kompānijas Thomson Reuters pētniecības platforma, kas  nodrošina nozīmīgāko informāciju par vairāk kā 12 000 zinātniskajiem žurnāliem, kā arī konferenču materiāliem, piedāvājot publikāciju bibliogrāfisko un citēšanas informāciju, kopsavilkumus un citu informāciju.

Datubāzes pieeja: http://webofknowledge.com

Palīgs informācijas meklēšanā (angļu val.). Pamatkolekcija (Web of Science Core Collection)

Video pamācības datubāzes izmantošanā (angļu val.): goo.gl/8Np6h0

ScienceDirect

ScienceDirect - daudznozaru datubāze, kas satur Elsevier izdotos žurnālus tādās zinātņu nozarēs kā ekonomika, inženierzinātnes, matemātika un fizika, ķīmija, datorzinātnes, vides zinātnes, sociālās zinātnes, psiholoģija, medicīna u.c. Ar zaļo atzīmi norādīti izdevumi, kuriem pieejami publikāciju pilnie teksti. Ar pelēko atzīmi norādīti izdevumi, kuriem pieejami tikai kopsavilkumi un bibliogrāfija.

PDF Palīgs informācijas meklēšanā (latv. val.)

Scopus

Scopus - izdevniecības Elsevier daudznozaru zinātnisko publikāciju bibliogrāfiskās un citēšanas informācijas datubāze.

PDF Palīgs informācijas meklēšanā (latv. val.)

Pamācības e-resursa izmantošanā (angļu val.): http://help.elsevier.com/app/answers/list/p/8150/c/8270

OECD iLibrary

OECD iLibrary - pilntekstu datubāze, kurā pieejami Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (Organisation for Economic Cooperation and Development) izdotie ziņojumi, grāmatas, raksti, statistika ekonomikā, attīstības politikā, nodarbinātības politikā, vietējā un reģionālajā attīstībā, valsts pārvaldē, vides zinātnēs, izglītībā u.c. nozarēs.

Datubāze satur arī IEA (International Energy Agency), NEA (Nuclear Energy Agency), OECD Development Centre, ITF (International Transport Forum) un PISA (Programme for International Student Assessment) organizāciju publicētos izdevumus.

Pieejas adrese: http://www.oecd-ilibrary.org/

Palīgs e-resursa izmantošanā (angļu val.): http://www.oecd-ilibrary.org/userguide/about

iFinanses.lv

/iFinanses.lv/ -Interneta žurnāls. Analītiski raksti rubrikās *Grāmatvedība*, *Nodokļi*, *Finanses*, *Personāls*, *Tiesības* un *Vadība*
Pieejams RTA bibliotēkas lasītavā

LETONIKA

LETONIKA - enciklopēdiskās uzziņas par Latviju, tulkojošās un skaidrojošās datorvārdnīcas

Latvijas Standartu bibliotēka

Standartu bibliotēkas krājumā iekļauti elektroniskā formāta dokumenti - spēkā esošie un atceltie. Standarti tiek papildināti ar jaunām versijām, grozījumiem un koriģējumiem, kā arī ar pirmpublicējumiem. Papīra formāta standartiem ir iespēja pieprasīt elektronisko formātu, kas pieejams divu darba dienu laikā no pieprasījuma saņemšanas (ja tas ir tehniski iespējams).

Piekļuves veids: autorizēta tiešsaistes piekļuve RTA lasītavā vienam vienlaicīgam lietotājam LVS vietnē www.lvs.lv

 

 

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija, 2016 © Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, Latvija. Tālrunis: 28325368;
Jautājumus un ierosinājumus sūtiet uz web@rta.lv