Ārējo sakaru daļa: asd@rta.lv, adrese: Atbrīvošanas aleja 115,Rēzekne LV 4600, Latvija

Koordinators ārzemju studentu piesaistes jautājumos

Sanda Kauliņa
Sanda.Kaulina@rta.lv
28390076
Atbrīvošanas aleja 115/K-4, 211.telpa.

Izglītības, valodu un dizaina fakultātes un Inženieru fakultātes ārējo sakaru koordinatore

Vieslektore, Mg. paed.,
Dace Baltkāje

dace.baltkaje@rta.lv
28326403
Atbrīvošanas aleja 115/K-4, 211.telpa
Pieņemšanas laiki:
Pirmdien/Monday 08.00-16.00
Otrdien/Tuesday 08.00-16.00
Trešdien/Wednesday 08.00-12.00

Ekonomikas un pārvaldības fakultātes ārējo sakaru koordinatore

Jūlija Jurāne
Julija.Jurane@rta.lv
27857663
Atbrīvošanas aleja 115/K-4, 211.telpa.
Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija, 2016 © Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, Latvija. Tālrunis: 28325368;
Jautājumus un ierosinājumus sūtiet uz helpdesk@rta.lv