Ārējo sakaru daļa: asd@ru.lv, adrese: Atbrīvošanas aleja 115,Rēzekne LV 4600, Latvija

Koordinators ārzemju studentu piesaistes jautājumos

Sanda Kauliņa
Sanda.Kaulina@rta.lv
28390076
Atbrīvošanas aleja 115/K-4, 211.telpa.

Izglītības, valodu un dizaina fakultātes un Inženieru fakultātes ārējo sakaru koordinatore

Vieslektore, Mg. paed.,
Dace Baltkāje

dace.baltkaje@rta.lv
28326403
Atbrīvošanas aleja 115/K-4, 211.telpa
Pieņemšanas laiki:
Pirmdien/Monday 10.00-16.00
Otrdien/Tuesday 10.00-16.00
Piektdien/Friday 08.00-16.00

Ekonomikas un pārvaldības fakultātes ārējo sakaru koordinatore

Docente, Dr.oec.,
Lienīte Litavniece

Lienite.Litavniece@rta.lv
Atbrīvošanas aleja 115/K-4, 211.telpa.
0000-0001-9859-7850
Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija, 2016 © Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, Latvija. Tālrunis: 28325368;
Jautājumus un ierosinājumus sūtiet uz web@ru.lv