Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijā notika „Juristu dienas 2017”

Trešdiena, 8. Marts
No 28. februāra līdz 2. martam Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijā (RTA) notika „Juristu dienas 2017”, kuru laikā studenti varēja iesaistīties daudzveidīgās aktivitātēs.

Tiesas procesa izspēle

28. februārī RTA norisinājās ikgadējā tiesas procesa izspēle, kurā piedalījās divas komandas – bakalaura studiju programmas 2.kursa komanda un maģistra studiju programmas 1.kursa komanda. Šogad tika nolemts izspēlēt uzdevumu krimināltiesībās, jo iepriekšējā gadā tiesas procesa izspēle notika administratīvajās tiesībās.

Tiesas sastāvā tika pieaicināti autoritatīvi un pieredzējuši tiesneši: Latgales apgabaltiesas priekšsēdētājs, tiesnesis Andris Strauts, Rēzeknes prokuratūras virsprokurors Vladimirs Peļņa un individuāli praktizējošā zvērinātā advokāte Agnese Sevastjanova.

Izspēle notika vienā kārtā, bakalaura studiju programmas 2.kursa komanda pārstāvēja apsūdzību, savukārt maģistra studiju programmas 1.kursa komanda pārstāvēja aizstāvību. Abas komandas centīgi gatavojās savu viedokļu aizstāvēšanai, tomēr tiesa izcēla maģistra studiju programmas 1. kursa studentus, kuru veikums bija ļoti labs (Kristīne Laganovska, Pēteris Laizāns). Tāpat tiesas procesa izspēlē tika apbalvoti arī labākie oratori (Kristīne Laganovska un Edgars Kļimovs)

Pateicība par tiesas procesa izspēli tika pasniegta Rēzeknes tiesas priekšsēdētājai, tiesnesei, docentei Aijai Jermacānei.

Publiskās lekcijas un zvērinātu advokātu mācību seminārs

Studentu redzesloka paplašināšanai katru gadu Juristu dienu ietvaros tiek rīkotas dažādas publiskās lekcijas. Tā ir lieliska iespēja uzklausīt pieredzējušu speciālistu viedokli. Šogad publisko lekciju skaits bija salīdzinoši liels, tomēr jāuzsver tas, ka publiskās lekcijas lasīja ne tikai vietējie jomas profesionāļi, bet arī vieslektori no Pleskavas Valsts universitātes, kuri lekcijas lasīja krievu un angļu valodā.

Publisko lekciju tēmu dažādība bija ļoti plaša – „Valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības aktualitātes Latvijā” (Mg.iur. Irina Ļitvinova, Juridiskās palīdzības administrācijas direktore), „Valsts nodrošinātās aizstāvības aktualitātes Latgales apgabaltiesas, Rēzeknes tiesas darbības teritorijā” (Mg.iur. Vitālijs Platpirs, Rēzeknes tiesas un Latgales apgabaltiesas darbības teritorijas zvērinātu advokātu vecākais), „Nodokļu tiesiskā regulējuma izmaiņas 2017.gadā un to ietekme uz uzņēmējdarbību” (Mg.oec. Inga Pumpure, Finanšu un nodokļu konsultante, licenzētu kursu un semināru vadītāja), „Mazā un vidējā biznesa atbalsta tiesiskās formas NVS valstīs” (Inna Andrejanova, Pleskavas Valsts universitātes Uzņēmējdarbības tiesību un pamatu katedras vadītāja, Uzņēmējdarbības skolas vadītāja, juridisko zinātņu kandidāte), „Starptautiskā komerciālā arbitrāža” (Margarita Katuņina, Pleskavas Valsts universitātes Civiltiesību un procesa katedras asistente).

28. februārī notika zvērinātu advokātu mācību seminārs „Juridiskās palīdzības sniedzēju – zvērinātu advokātu profesionālā pilnveide (2017)”, kurā lekcijas vadīja Juridiskās palīdzības administrācijas direktore Irina Ļitvinova, Juridiskās palīdzības administrācijas Juridiskās palīdzības nodrošinājuma nodaļas vadītāja Jeļena Bārbale, studiju virziena „Tiesību zinātne” asociētā profesore, zvērināta advokāte Ilona Bulgakova un Rēzeknes tiesas un Latgales apgabaltiesas teritorijās zvērinātu advokātu vecākais Vitālijs Platpirs.

Izstāde „Jurista smaids”

Pirmajā „Juristu dienas 2017” dienā tika atklāta izstāde „Jurista smaids”. Kā norāda izstādes idejas autore un organizatore, lektore Aija Kuzminska, tad izstādes mērķis bija uzsmaidīt sev un citiem par prieku.

Izstādei tika iesūtītas vairāk nekā 40 anekdotes. Izstādes apmeklētāju skatījumā un ar 25 balsīm par labāko izstādes anekdoti tika atzīta vieslektores Ineses Novikas iesūtītā anekdote „Apelsīns”.

Orientēšanās sacensības

Jau trešo gadu RTA „Juristu dienu” ietvaros tika organizētas orientēšanās sacensības, kurās piedalīties tika aicināti visi interesenti. Sacensībās piedalījās trīs studentu komandas – divas 3.kursa komandas un viena 1.kursa komanda. Dalībnieki tika pārbaudīti gan ar atjautības uzdevumiem, gan ar sportiskiem pārbaudījumiem. Sacensības notika divās kārtās: pirmajā – studentiem tika uzdoti vairāki jautājumi par RTA vēsturi, studiju iespējām, kā arī akadēmisko personālu; otrajā kārtā pēc atbilžu iesniegšanas žūrijai komandām tika izsniegta aploksne ar fotoattēliem, kuros bija attēloti fragmenti no dažādām Rēzeknes pilsētā esošām ēkām un objektiem, kā arī viens objekts no RTA. Par jauninājumu jāuzskata personas meklēšana akadēmijas teritorijā pēc sejas fragmenta – šī persona bija jāatrod un jāsaņem žetons, tikai tādā gadījumā laiks tiek fiksēts.

Komandām pēc iespējas ātrāk bija jāatrod fotogrāfijās esošie objekti un jānofotografējas pie tiem, lai pierādītu, ka konkrētais objekts ir atrasts, kā arī jāsaņem žetons no meklētās personas. Visātrāk šo uzdevumu izpildīja 3.kursa pirmā komanda (A.Sokolova, A.Betlere, J.Kravcova, K.Kukarele, S.Kurmeļova), aiz sevis atstājot 3.kursa otro komandu un 1.kursa komandu.

Erudīcijas spēle „Zini vai mini”

Jau otro gadu „Juristu dienu” ietvaros tika rīkota erudīcijas spēle „Zini vai mini!”, kurā piedalījās piecas Ekonomikas un pārvaldības fakultātes komandas. Katra komanda sastāvēja no pieciem dalībniekiem, kuri pārstāvēja studiju virziena „Tiesību zinātne” 1., 2. un 3. kursa komandas, kā arī Uzņēmējdarbības virziena 2. un 3.kursa komandas. Šī gada jauninājums ir tas, ka erudīcijas spēlē piedalījās un ar spēkiem mērojās arī Uzņēmējdarbības virziena studenti. 


Erudīcijas spēles sākumā dalībnieki pildīja testu, kas savā saturā bija studentu vispārīgo zināšanu pārbaude par dažādām dzīves jomām. Visas spēles garumā komandas tika aktīvi iesaistītas spēlē, stāstot anekdotes un atbildot uz atjautības jautājumiem. Spēles noslēgumā, dodot iespēju iegūt arī papildu punktus ar līdzjutēju palīdzību, ar iegūto punktu skaitu spēlē par 1. vietas ieguvējiem tika atzīta „Tiesību zinātnes” 3.kursa studentu komanda (L.Lapse, L.Logina, D.Mežajeva, A.Trukšāns, D. Šinkarjuks).

Erudīcijas spēle bija lieliska iespēja studentiem pārbaudīt savas zināšanas, atraktīvi tās pasniegt, kā arī iemācīties ko jaunu. Par erudīcijas spēles organizēšanu jāpateicas RTA juristei, studiju virziena „Tiesību zinātne” vieslektorei, Mg.iur. Inesei Novikai un asociētajai profesorei, Dr.oec. Ilutai Arbidānei.

Oratoru konkurss „Jurista personība mūsdienās”

Šogad pirmo reizi pēc ilgu gadu pārtraukuma tika rīkots oratoru konkurss, kura mērķis bija attīstīt studējošo diskusijas iemaņas, mudināt studentus iesaistīties ārpus auditorijas aktivitātēs, kā arī veicināt studējošo saliedētību.

Oratoru konkursa žūrijas komisijas sastāvu veidoja studiju virziena „Tiesību zinātne” vieslektors, Mg.hist. Pēteris Kivrāns, pensionētā Latgales apgabaltiesas Civillietu tiesas kolēģijas priekšsēdētāja, tiesnese, Mg.iur. Anna Biksiniece, kā arī viens studējošo pārstāvis – maģistra studiju programmas „Tiesību zinātne” 1.kursa maģistrante.

Dalībniekiem bija jāuzstājas ar iepriekš sagatavotu runu par tēmu „Jurista personība mūsdienās”. Katrs no dalībniekiem to traktēja citādāk – viens stāstīja par jurista personības īpašībām, cits par to, kādam jābūt juristam, savukārt vēl cits par atskaites punktiem, no kuriem tad sākas jurista personība.

Žūrijas vērtējumā par labāko oratoru un 1.vietas ieguvēju tika atzīta studiju programmas „Tiesību zinātne” 1.kursa studente Svetlana Margeviča. Veicināšanas balvas tika pasniegtas arī pārējiem dalībniekiem.

Tiesībaizsardzības iestāžu apmeklējumi un kultūras ekskursija

2. martā studiju programmas „Tiesību zinātne” studentiem bija iespēja piedalīties „Juristu dienu 2017” ietvaros rīkotajās mācību un kultūras ekskursijās. Ekskursijas laikā studenti apmeklēja Valsts probācijas dienesta Daugavpils teritoriālo struktūrvienību, Daugavgrīvas cietuma Daugavpils nodaļu un noslēgumā – Daugavpils Marka Rotko mākslas centru. Studentus mācību ekskursijās Daugavgrīvas cietuma Daugavpils nodaļā un Valsts probācijas dienesta Daugavpils teritoriālajā struktūrvienībā pavadīja studiju virziena „Tiesību zinātne” asoc.profesore, Dr.iur. Ilona Bulgakova un studiju virziena „Tiesību zinātne” docents, Dr.iur. Artūrs Gaveika. Savukārt 1.kursa un daļa no 2.kursa studentiem piedalījās mācību ekskursijās Latgales reģiona pārvaldes Rēzeknes policijas iecirknī un Valsts probācijas dienesta Rēzeknes teritoriālajā struktūrvienībā. Ar studentiem mācību ekskursijā devās studiju virziena „Tiesību zinātne” lektore, Mg.iur. Ilga Krampuža. Šajās ekskursijās studentiem tika piedāvāta iespēja dziļāk iepazīt un izprast jurista profesijas, ar specializāciju krimināltiesvedības jomā, īpatnības un specifiku.

Studenti varēja paplašināt redzesloku kultūras jomā, apmeklējot Marka Rotko mākslas centru, šo iespēju palīdzēja nodrošināt studiju virziena „Tiesību zinātne” vieslektore, Mg.paed. Veronika Korkla un studiju virziena „Tiesību zinātne” vieslektors, Mg.hist. Pēteris Kivrāns.

Pateicības vārdi jāsaka lektoriem – Irīnai Ļitvinovas kundzei, Vitālijam Platpira kungam, Ingai Pumpures kundzei, protams, pateicamies Pleskavas Valsts universitātes pārstāvēm – Innai Andrejanovas kundzei un Margaritas Katuņinas kundzei!

Milzīgs paldies par atbalstu mācību ekskursijas organizēšanā Ieslodzījuma vietu pārvaldes Daugavgrīvas cietuma priekšniekam Valērijam Tverdova kungam, Olgai Risas kundzei, Daugavgrīvas cietuma Resocializācijas daļas priekšniecei, Aleksejam Lapsas kungam, Valsts probācijas dienesta Rēzeknes teritoriālas struktūrvienības probācijas speciālistam Gunāram Paškeviča kungam, Latgales reģiona pārvaldes Rēzeknes iecirkņa priekšniekam!

Protams, pateicamies par atbalstu RTA rektoram Edmundam Teirumnieka kungam un administrācijai, fakultātes dekānei Ivetai Mietules kundzei, Mūžizglītības centram, studiju procesa speciālistēm Lilitai Ružai un Aijai Čerpinskai, EPF Studējošo pašpārvaldei un atsevišķi – studentiem Kasparam Ločmelim, Esterei Lubgānei, Elīnai Zujānei!

Īpašs paldies pasniedzējiem – Ilonai Bulgakovai, Artūram Gaveikam, Ilgai Krampužai, Veronikai Korklai, Aijai Kuzminskai, Aijai Jermacānei, Ilutai Arbidānei, Inesei Novikai, Modrim Marcinkevičam, Līgai Mazurei un Pēterim Kivrānam par ieinteresētību un atsaucību „Juristu dienu 2017” organizēšanā un norisē!

Uz tikšanos „Juristu dienās 2018”!

 

Diāna Mežajeva,

studiju programmas „Tiesību zinātne” 3.kursa studente

Māra Justa fotoRēzeknes Tehnoloģiju akadēmija, 2016 © Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, Latvija. Tālrunis: 28325368;
Jautājumus un ierosinājumus sūtiet uz helpdesk@rta.lv