Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas (RTA) Informācijas tehnoloģiju promocijas padomes atklātā sēde

Piektdiena, 18. Novembris
2016. gada 12. decembrī plkst. 13.00 Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas (RTA) Informācijas tehnoloģiju promocijas padomes atklātā sēdē Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 115, Inženieru fakultātes 105.telpā SERGEJS KODORS aizstāvēs promocijas darbu "Topogrāfisko objektu izmaiņu konstatēšanas un atpazīšanas metodoloģija".

Recenzenti:

  • Dr.sc.ing., asoc. prof. Arnis Cīrulis (Vidzemes Augstskola),
  • Dr.habil.sc.ing., prof.  Zigurds Markovičs (Rīgas Tehniskā universitāte),
  • Dr.sc.ing. Dalia Baziukė, asoc. prof. (Klaipēdas universitāte, Lietuva).

Ar promocijas darbu var iepazīties RTA bibliotēkā, RTA mājas lapā http://www.ru.lv/bibl_promocijas_darbiRēzeknes Tehnoloģiju akadēmija, 2016 © Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, Latvija. Tālrunis: 28325368;
Jautājumus un ierosinājumus sūtiet uz helpdesk@rta.lv