Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas (RTA) pēcdoktorantu pieteikumu priekšatlases rezultāti

Trešdiena, 26. Oktobris
Pēcdoktorantu pieteikumu vērtēšanas komisija atbalstīja tālākajai projekta sagatavošanai Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 1.1.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu, ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā” 1.1.1.2. pasākumā “Pēcdoktorantūras pētniecības atbalsts” šādus kandidātus (secībā pēc iegūto punktu skaita).
Nr.p.k.
Pretendenta vārds, uzvārds
1.       
Solvita Pošeiko
2.       
Aivars Kaupužs
3.       
Sandra Murinska-Gaile
4.       
Rasma Tretjakova
5.       
Līga Danilāne
6.       
Ērika Žubule
7.       
Artūrs Gaveika

 Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija, 2016 © Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, Latvija. Tālrunis: 28325368;
Jautājumus un ierosinājumus sūtiet uz helpdesk@rta.lv