RTU meklē klimata pārmaiņu inovatorus

Pirmdiena, 26. Februāris
Rīgas Tehniskā universitāte (RTU) aicina dažādu nozaru profesionāļus un uzņēmumus pieteikties dalībai pasaules vadošajā mobilitātes programmā „Pi-oneers into Practice 2018, kas vērsta uz klimata pārmaiņu samazināšanu

„Pioneers into Practice 2018” ir Eiropas Inovāciju un tehnoloģijas institūta klimata zināšanu un inovāciju kopienas „Climate KIC” atbalstīta izglītības un mobilitātes programma profesionāļiem, kurā apvienojas industrijas pārstāvji, mazie uzņēmumi, augstākās izglītības iestādes, zinātnes institūti, valstiskās un nevalstiskās institūcijas. Tā ir vadošā profesionāļu mobilitātes programma pasaulē, kas vērsta uz klimata pārmaiņu samazināšanu.

RTU kā „Climate KIC” biedrs aicina dažādu jomu profesionāļus, kuri vēlas izprast bioekonomiku, cirkulārās ekonomikas pamatprincipus, inovāciju sistemātisko pieeju un gūt praktisku pieredzi, strādājot ar Latvijas un Eiropas vadošajām institūcijām, pieteikties dalībai programmā. Vienlaikus tiek uzrunāti arī Latvijas uzņēmumi, izglītības iestādes, zinātnes institūti, valsts un nevalstiskās organizācijas, kas būtu ieinteresētas uzņemt praksē vadošos profesionāļus no visas Eiropas un, noslēdzoties programmai, saņemt nebijušus risinājumus un pieejas, kas var palīdzēt turpmākai darbībai.

Programma „Pioneers into Practice 2018” ilgs no šī gada maija līdz novembrim, dodot iespēju desmit profesionāļiem gūt plašāku skatījumu par klimata pārmaiņu ietekmi, piedalīties praktiskās nodarbībās, tiešsaistes apmācībās, darboties starpdisciplinārās komandās, izstrādāt ar klimata izmaiņām saistītu projekta risinājumu un saņemt 2000 eiro stipendiju, lai dotos četru līdz sešu nedēļu praktizēties kādā no dalībvalstu vadošajām organizācijām un nonākt saskarē ar līdzīgi domājošiem cilvēkiem no visas Eiropas.

Interesentiem ir iespēja pieteikties līdz 15. aprīlim, aizpildot elektronisko anketu https://pioneers.climate-kic.org/.

2017.gadā programmā pirmo reizi piedalījās dažādu nozaru profesionāļi no Latvijas, vairākas nedēļas praktizējoties ārvalstīs un piedāvājot risinājumus vides problēmām dažādās Eiropas valstīs, bet programmas finālā sniedzot savu redzējumu divu Latvijas biedrību – «Ekodizaina kompetences centrs» un «homo ecos:» – izaicinājumiem. Elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumu plūsmas bremzēšanai tika piedāvāts radīt sociālo tīklu, bet oglekļa dioksīda emisiju samazināšanai pašvaldībās – aktīvi izmantot zaļo iepirkumu.

***

Rīgas Tehniskā universitāte ir iesaistījusies Eiropas Inovāciju un tehnoloģijas institūta  "Climate KIC" projektā "Pioneer in practice 2018", kura ietvaros līdz 15. aprīlim meklē

1) programmas dalībniekus - profesionāļus, kas vēlas iesaistīties praktiskās nodarbībās un tiešsaistes apmācībās, komandā izstrādāt risinājumu kādai problēmsituācijai un doties praksē.

Aktivitāte ilgs no maija līdz novembrim, dodot iespēju dalībniekiem, kam ir vismaz 2 gadu pieredze (arī brīvprātīgā darba) jomā, gūt plašāku skatījumu par klimata pārmaiņu ietekmi, kā arī

* piedalīties praktiskās nodarbībās par inovāciju sistemātisko domāšanu, kas paredz sākt ar problēmas nozīmības izvērtēšanu un meklēt visvērtīgāko risinājumu,

* darboties starpdisciplinārās komandās,

* piedalīties ar klimata izmaiņām saistītu projekta risinājumu izstrādē,

* saņemt EUR 2000 stipendiju, lai dodos 4 līdz 6 nedēļas praktizēties kādā no programmas dalībvalstu organizācijām Eiropā.

 

2) institūcijas, uzņēmumus, kas vēlētos 4 līdz 6 nedēļu praksē rudenī uzņemt profesionāli no kādas Eiropas valsts.

Pieteikšanās līdz 15. aprīlim, aizpildot anketu https://pioneers.climate-kic.org/

Vairāk info: https://www.rtu.lv/lv/universitate/masu-medijiem/zinas/atvert/rtu-mekle-klimata-parmainu-inovatorus

Plašāk par programmu šeit: https://pioneers.climate-kic.org

Detalizētāks materiāls par programmu: https://www.rtu.lv/writable/public_files/RTU_pioneeer_in_practice_infolapa_2018.pdf

 

 

 Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija, 2016 © Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, Latvija. Tālrunis: 28325368;
Jautājumus un ierosinājumus sūtiet uz helpdesk@rta.lv