RTA Studējošo padome pārbauda Latgales vidusskolēnu erudīciju

Otrdiena, 27. Februāris
Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijā (RTA) jau vairākus gadus tiek rīkots erudīcijas konkurss „Starpaugstskolu erudīts”, kurā piedalās Latvijas augstāko izglītības iestāžu komandas, lai mērotos ar zināšanām.

Šoreiz RTA Studentu padomes locekļiem radās ideja šo erudīcijas konkursu paplašināt un piesaistīt arī topošos studentus jeb vidusskolas līmeņa skolēnus. Pasākuma galvenais mērķis ir iepazīstināt 10. – 12. klašu skolēnus ar Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmiju un novadīt erudīcijas konkursu, tādējādi popularizējot RTA un dodot skolēniem iespēju iegūt ceļazīmi uz konkursu „Starpaugstskolu erudīts 2018”.

Šajos erudīcijas konkursos vidusskolēniem ir iespēja pārbaudīt savas zināšanas, kuras ir iegūtas ne tikai mācību procesa laikā, bet arī ikdienā. „Erudītā” tiek apskatītas dažādas tēmas, kā, piemēram, kino, Latvijai 100, Latvijas ministri u.c. Piedaloties šādos konkursos, vidusskolēni var paši novērtēt to, cik plašs ir viņu redzesloks un cik daudz tiek apgūts papildus mācību vielai.

Latgales reģiona skolām tika piedāvāta iespēja sadarboties ar RTA Studējošo padomi, uzņemot studentus savā skolā. Atsaucoties piedāvājumam, 11 Latgales skolas vēlējās uzņemt studentus, šī konkursa norisei izbrīvējot laiku savā mācību procesā. Februārī viesojāmies Špoģu vidusskolā, Nautrēnu vidusskolā, Rēzeknes 5. vidusskolā un  Rēzeknes Valsts 1. ģimnāzijā. Atsaucība no skolēniem bija liela! Plānots vēl apmeklēt skolas Kārsavā, Balvos, Daugavpilī, Maltā, Preiļos un Austrumlatvijas Tehnoloģiju vidusskolu.

Ar šāda veida pasākumiem mēs, RTA studenti, veidojam komunikāciju ar potenciālajiem RTA studentiem. Ar „Erudīta” starpniecību ir iespēja neformālākā veidā jauniešus informēt par akadēmiju, tās īstenotajām programmām un ikdienas dzīvi.


       Sandra Ceriņa,

RTA Studējošo padomes pārstāve

Foto no RTA Studējošo padomes arhīva

 Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija, 2016 © Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, Latvija. Tālrunis: 28325368;
Jautājumus un ierosinājumus sūtiet uz helpdesk@rta.lv