Lietuviešu etnoloģes Aukses Noreikaites vieslekcijas

Trešdiena, 29. Novembris
Ar Eiropas Savienības Struktūrfondu finansētā projekta „Ārzemju baltistikas centru un Lietuvas zinātnes un izglītības institūciju sadarbības veicināšana“ (Nr. 09.3.1-ESFA-V-709-01-0002) atbalstu RTA no 22. līdz 28. novembrim viesojās lietuviešu etnoloģe, Vītauta Dižā Universitātes docētāja Aukse Noreikaite.

Vizītes laikā pētniece iepazinās ar RTA mutvārdu vēstures un folkloras datu bāzēm, pētījumiem etnoloģijas un folkloristikas nozarē, kā arī nolasīja lekcijas akadēmiskā bakalaura studiju programmas „Filoloģija” un profesionālās bakalaura studiju programmas „Skolotājs (studiju modulis: „Latviešu valodas kā dzimtās valodas un kā svešvalodas skolotājs”)”  studentiem. Lekcijās tika atklātas šādas tēmas: „Lietuviešu un latviešu savstarpējās attiecības Lietuvas un Latvijas pierobežā”; „Lietuviešu identitātes izpausmes Lietuvas un Latvijas pierobežā”. Nodarbību materiāls bija balstīts gan teorētiskās atziņās, gan etnoloģes lauka pētījumos un savas latviskās identitātes meklējumos.

Šī projekta aktivitātes turpināsies līdz 2023. gadam,  arī nākamajā semestrī tiek plānoti gan lituānistikas kursi Viļņas Universitātē, gan docētāju mobilitātes un kvalifikācijas celšanas pasākumi.

A. Kļavinska, projekta koordinatore RTARēzeknes Tehnoloģiju akadēmija, 2016 © Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, Latvija. Tālrunis: 28325368;
Jautājumus un ierosinājumus sūtiet uz helpdesk@rta.lv