Studējošo skaits, kuri ir ieguvuši akadēmisko vai zinātnisko grādu un profesionālo kvalifikāciju 2015./2016. akadēmiskajā studiju gadā

Nr.p.k.

Studiju programmas nosaukums

Grādu un kvalifikāciju ieguvušo personu skaits

Tajā skaitā

par budžeta līdzekļiem

par studiju maksu

1.

Pamatstudiju programmas:

 

 

 

1.1.

Koledžas līmeņa programmas (kods 41)

 

 

 

1.1.1.

„Apģērbu dizains un tehnoloģija”

4

4

0

1.1.2.

„Sociālais rehabilitētājs”

7

4

3

1.1.3.

„Būvniecība”

2

2

0

1.1.4.

„Vides dizains”

6

4

2

1.1.5.

„Programmēšana un datortīklu administrēšana”

1

1

0

1.2.

Akadēmiskā bakalaura studiju programmas (43)

 

 

 

1.2.1.

“Filoloģija”

5

5

0

1.2.2.

“Lietišķā vēsture”

2

2

0

1.2.3.

“Vadības zinātne”

5

3

2

1.3.

Profesionālās pamatstudiju programmas (42)

 

 

 

1.3.1.

„Robežapsardze”

16

16

0

1.4.

Profesionālā bakalaura programmas (42)

 

 

 

1.4.1.

“Vides inženieris”

17

15

2

1.4.2.

“Programmēšanas inženieris”

10

10

0

1.4.3.

“Svešvalodas (angļu vai vācu) skolotājs”

4

3

1

1.4.4.

“Sociālais pedagogs”

8

7

1

1.4.5.

„Lietišķā komunikācija un tulkošana”

3

3

0

1.4.6.

„Uzņēmējdarbība”

35

30

5

1.4.7.

„Pamatizglītības skolotājs sākumskolā”

18

9

9

1.4.8.

„Mājturības/mājsaimniecības un biznesa ekonomisko pamatu skolotājs”

4

4

0

1.4.9.

„Ģeogrāfijas un sociālo zinību skolotājs”

1

1

0

1.4.8.

„Tiesību zinātne”

16

10

6

1.4.9.

„Speciālās izglītības skolotājs”

2

0

2

1.4.10.

„Mehatronika”

10

10

0

1.4.11.

„Interjera dizains”

8

6

2

1.4.12.

“Ekonomika”

19

15

4

1.4.13.

„Elektroniskā komercija”

5

5

0

 

Pamatstudijās kopā

208

169

39

2.

Augstākā līmeņa studiju programmas:

 

 

 

2.1.

Akadēmiskā maģistra studiju programmas (45)

 

 

 

2.1.1.

“Vadības zinātne”

5

3

2

2.1.2.

“Pedagoģija”

7

7

0

2.1.3.

„Filoloģija”

1

1

0

2.1.4.

„Elektroniskās komercijas informācijas sistēmas”

11

11

0

2.2.

2.līmeņa profesionālās programmas (44, 46, 48)

 

 

 

2.2.1.

“Finanses”

4

0

4

2.3.

Profesionālā maģistra studiju programmas (47)

 

 

 

2.3.1.

“Vides aizsardzība”

13

13

0

2.3.2.

“Finanšu vadība”

2

0

2

2.3.3.

“Tiesību zinātnes”

14

13

1

2.3.4.

„Datorsistēmas”

3

3

0

2.3.5.

„Karjeras konsultants”

4

4

0

2.3.6.

„Speciālā pedagoģija”

23

20

3

2.3.7.

„Arhīvniecība”

4

4

0

2.3.8.

„Dizains”

5

5

0

 

Augstākā līmeņa studijās kopā

96

84

12

 

Akadēmijā kopā

304

253

51

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija, 2016 © Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, Latvija. Tālrunis: 28325368;
Jautājumus un ierosinājumus sūtiet uz helpdesk@rta.lv